Aktuality

« »

1432678730 customer care number

Kedy volať
155

Stali ste sa svedkom náhlej udalosti, pri ktorej došlo k náhlemu ohrozeniu ľudského života. Usúdite, že zdravotný stav je taký vážny, že Vaša pomoc nestačí. Rozhodli ste sa privolať odbornú pomoc.

Čítať viac

1432676258 cpr

Ako správne resuscitovať

Náhle zastavenie krvného obehu znemožňuje prísun kyslíka a živín do tkanív a buniek, a súčasne zabraňuje odsunu toxických látok z buniek smerom von z tela. Tento proces v konečnom ...

Čítať viac

choking icon2

Ako si poradiť s dusením

Dusenie je vážny život ohrozujúci stav, ktorý spôsobuje, že do organizmu sa prostredníctvom dýchacích ciest nedostáva dostatok vzduchu. To pre ľudský organizmus znamená, že ...

Čítať viac

learn massivehem icon2

Ako si poradiť s krvácaním

Za krvácanie možno vo všeobecnosti považovať stav kedy krv neprirodzeným spôsobom opúšťa krvný obeh, čiže sa dostáva mimo ciev, napríklad vplyvom úrazu, alebo iných chorobných stavov ...

Čítať viac

Rozmiestnenie krajských operačných stredísk v rámci SR

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú:
a) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

b) Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby

Sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
 AKTUALIZUJE SA

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

• je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR,
• zabezpečuje príjem tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, spracovanie tiesňového volania a realizáciu odozvy na tiesňové volanie, v prípade potreby vydáva pokyn ambulancii záchrannej zdravotnej služby na zásah,
• riadi, koordinuje a vyhodnocuje záchrannú zdravotnú službu tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,
• zabezpečuje odbornú prípravu svojich zamestnancov,
• organizuje kurzy prvej pomoci a kurzy inštruktorov prvej pomoci,
• plní ďalšie úlohy v zmysle zákonov.
• Je organizačne členené na:
           •  riaditeľstvo a
           •  8 krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby.

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby

Zabezpečujú záchrannú zdravotnú službu poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami záchrannej zdravotnej služby. Sú základnou záchrannou zložkou Integrovaného záchranného systému, ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu na zásahovom území SR. Plnia úlohy vyplývajúce zo zákonov. Na Slovensku je 13 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.

Sieť záchrannej zdravotnej služby

• tvorí 280 staníc záchrannej zdravotnej služby účelne rozmiestnených na území SR s cieľom zabezpečenia primeranej dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
• V nepretržitej pohotovosti k zásahom sú:
           • 92 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RLP“,
           • 181 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „RZP“ a
           • 7  ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby „VZZS“.
           • Niektoré ambulancie RLP sú špeciálne vybavené ako mobilné intenzívne jednotky „MIJ“.